Can Agri - Katalog 2021

| 139 HODOWLA ZWIERZ Ą T Hodowla byd ł a Hodowla zwierz ą t | Hodowla byd ł a | Higiena mleka i doju | HIGIENA I PIEL Ę GNACJA WYMION Dreny do strzyków • Do zamykania zranionych strzyków bez dodatków ś rodków leczniczych. • Konsystencja podobna do wosku umo ż liwia ł atwe dopasowanie si ę do kszta ł tu kana ł u strzykowego, co zapobiega jego zamkni ę ciu lub zabli ź nieniu. • Rozpuszczaj ą si ę same, ale mog ą by ć równie ż usuni ę te r ę cznie. 01-5126 Dreny do strzyków, 6 szt. 1/10 Kod produktu Ean 13 Nazwa Dreny do strzyków Uddero Dil z per łą • Dren per ł owy nas ą czony wazelin ą . • Do stosowania przy zasklepieniu strzyku, po urazach czy operacjach chirurgicznych. 01-5127 Dreny do strzyków Uddero Dil z per łą , 20 szt. 1/10 Kod produktu Ean 13 Nazwa Cedzid ł a aluminowe • Cedzid ł a wykonane z aluminium lub tworzywa. • Odporne na temperatur ę . • Mog ą by ć stosowane na ba ń ce udojowej jak i na zbiorniku sch ł adzalnika mleka. 01-5364-002 01-5364-003 01-5365 01-5364 Cedzid ł o ma ł e Ø 114 mm 1/5 01-5364-002 Cedzid ł o ma ł e - wk ł ad rzadki, otwory Ø 4 mm / 177 otworów 1/5 01-5364-003 Cedzid ł o ma ł e - wk ł ad g ę sty chromoniklowy (OH18N9) oczko siatki 0,50 mm 1/5 01-5365 Cedzid ł o du ż e Ø 240 mm 1/5 01-5365-002 Cedzid ł o du ż e - wk ł ad g ę sty chromoniklowy (OH18N9) oczko siatki 0,63 mm 1/5 01-5365-003 Cedzid ł o du ż e - wk ł ad rzadki, otwory Ø 4 mm / 212 otworów 1/5 Kod produktu Ean 13 Nazwa

RkJQdWJsaXNoZXIy NzMzMTIw