Can Agri - Katalog 2021

198 | Hodowla zwierz ą t | Hodowla byd ł a | Cz ęś ci do dojarek | AGREGAT PRÓ Ż NIOWY, POMPY I AKCESORIA Wakuometr WIKA • Mocowanie dolne. • Obudowa z tworzywa sztucznego lub stalowa malowana proszkowo. • Ś rednica tarczy Ø 63 mm. Regulator podci ś nienia 450 l / min. • Wykonany z tworzywa. • Konstrukcja zapewniaj ą ca dok ł adno ść regulacji. Zawór odwadniaj ą cy ruroci ą gu • Wykonany z tworzywa. • Sto ż ek mosi ęż ny wraz z silikonow ą uszczelk ą . Olej smaruj ą cy do dojarek Viscano • Gwarantuje bezproblemow ą prac ę dojarek wszystkich typów. • Posiada wyj ą tkow ą trwa ł o ść i zapewnia doskona łą ochron ę antykorozyjn ą . • Utrzymuje w ł a ś ciw ą lepko ść przy ró ż nych temperaturach otoczenia. 01-5234 01-5235 01-5237 01-5361-025 Wakuometr WIKA, Ø 63 mm (ma ł y), gwint 1/4” 1 01-5361-025-1 Wakuometr WIKA, Ø 100 mm (du ż y), gwint 1/4” 1 01-5361-025-2 Wakuometr WIKA, Ø 100 mm (du ż y), gwint 1/2” 1 01-5581 Wakuometr, Ø 63 mm (ma ł y), gwint 1/4” 1 Kod produktu Ean 13 Nazwa 01-5368 Regulator podci ś nienia 450 l / min., gwint 1” 1 Kod produktu Ean 13 Nazwa 01-5361-027 Zawór odwadniaj ą cy ruroci ą gu 3/8 1/10 Kod produktu Ean 13 Nazwa 01-5234 Olej smaruj ą cy do dojarek 1 l, Viscano 1/12/480 01-5235 Olej smaruj ą cy do dojarek 5 l, Viscano 1/3/128 01-5237 Olej smaruj ą cy do dojarek 10 l, Viscano 1/40 Kod produktu Ean 13 Nazwa 01-5361-025 01-5361-025-1 01-5361-025-2 01-5581

RkJQdWJsaXNoZXIy NzMzMTIw