Can Agri - Katalog 2021

| 207 HODOWLA ZWIERZ Ą T Hodowla byd ł a Hodowla zwierz ą t | Hodowla byd ł a | TRAWY PASTWISKOWE Folia naprawcza • Idealna do naprawy balotów. • Odporna na promienie UV. • Wodoodporna. • Doskona ł a przyczepno ść nawet do wilgotnych powierzchni. • Naturalny kauczuk. • Szeroko ść 10 cm. • Grubo ść 0,2 mm. 10-5761 Folia naprawcza do balotów, czarna, 10 m 1/50 10-5762 Folia naprawcza do balotów, bia ł a, 10 m 1/50 10-5763 Folia naprawcza do balotów, bia ł a, 25 m 1/25 10-5769 Folia naprawcza do balotów, zielona, 10 m 1/50 Kod produktu Ean 13 Nazwa Preparat do zakiszania • Ukierunkowuje procesy fermentacyjne, przyspiesza konserwacje. • Kiszonka o bardzo dobrej jako ś ci i warto ś ci pokarmowej. • Wysoka smakowito ść kiszonki. • Wzrost zdrowotno ś ci krów. • Termin przydatno ś ci 2 lata. Preparat do zakiszania kukurydzy (100% Lactobacillus buchneri), 500 g • Specjalistyczny preparat bakteryjny do kiszenia pasz obj ę to ś ciowych o niskiej stabilno ś ci tlenowej. 100% LACTOBACILLUS BUCHNERI. • Specjalistyczny preparat do zakiszania kukurydzy i innych pasz obj ę to ś ciowych podlegaj ą cych ryzyku wtórnej fermentacji. Zawiera szczep bakterii typu heterofermatywnego Lactobacillus buchneri, który wyd ł u ż a stabilno ść tlenow ą kiszonki. • Zastosowany Microsile Stabilizator opó ź nia proces zagrzewania si ę kiszonki po wybieraniu z pryzmy lub silosu. Szczep bakterii fermentacji mlekowej Lactobacillus buchneri ma zdolno ść do syntezy 1,2-propandiolu i kwasu propionowego - zwi ą zków hamuj ą cych rozwój grzybów w kiszonce. • Efekty stosowania: - Zwi ę kszenie stabilno ś ci tlenowej kiszonki. - Opó ź nienie ryzyka wtórnej fermentacji w kiszonce. - Wieksza warto ść pokarmowa kiszonki. - Hamowanie rozwoju ple ś ni i dro ż d ż y w kiszonce. • Dawka: Inokulant w proszku do stosowania w postaci roztworu wodnego: 500 g na 25-50 litrów czystej wody. Bardzo dobra rozpuszczalno ść w wodzie. • Sk ł ad: Lactobacillus buchneri 3x10(10) j.t.k./1 g preparatu. Liczba bakterii na 1 g zakiszanego surowca wynosi 300000 CFU. 01-4050 01-4051 01-4050 Preparat do zakiszania „11”, 100 g 1/10 01-4051 Preparat do zakiszania „11”, 500 g 1/10 Kod produktu Ean 13 Nazwa 01-4062 Preparat do zakiszania kukurydzy (100% Lactobacillus buchneri), 500 g 1/10 Kod produktu Ean 13 Nazwa 10-5761 10-5762 10-5763 10-5769

RkJQdWJsaXNoZXIy NzMzMTIw