Can Agri - Katalog 2021

| 213 HODOWLA ZWIERZ Ą T Hodowla trzody Hodowla zwierz ą t | Hodowla trzody | Poród i odchów prosi ą t | PROMIENNIKI PODCZERWIENI Napromiennik elektryczny SunnyBoy • Ogrzewa du ż y obszar, przez co tworzy idealne warunki dla ca ł ego miotu. • Zmniejsza stres u prosi ą t. • Lepsze i zrównowa ż one warunki hodowli prosi ą t. • Lepsze efekty cieplne w krótszym czasie, oszcz ę dno ść energii. • Stwarza idealne warunki dla prosi ą t oraz macior. • Niskie koszty utrzymania, nie ma potrzeby wymiany ż arówek. • W ca ł o ś ci wykonany ze stali nierdzewnej. • Wyposa ż ony w czerwon ą lamp ę . • Mo ż na czy ś ci ć za pomoc ą myjek ci ś nieniowych. • Ł atwy monta ż . • Opcjonalnie wyposa ż ony w prze łą cznik, pozwalaj ą cy regulowa ć moc (100% / 50% / wy łą czony). Oprawa promiennika Economy, kabel 2,5 m • Wykonana z aluminium. • O ś rednicy 21 cm. • Kabel 2,5 m. • 6 otworów zapewniaj ą cych lepsz ą cyrkulacj ę powietrza i przed ł u ż aj ą cych ż ywotno ść ż arówki. • Min. wysoko ść nad ś ció ł k ą : 60 cm. • Ł a ń cuch do zawieszania (no ś no ść 20 kg). Oprawa promiennika • Wykonana z aluminium. • O ś rednicy 21 cm. • 6 otworów zapewniaj ą cych lepsz ą cyrkulacj ę powietrza i przed ł u ż aj ą cych ż ywotno ść ż arówki. • Min. wysoko ść nad ś ció ł k ą : 60 cm. • Ł a ń cuch do zawieszania (no ś no ść 20 kg). 10-5187 Napromiennik elektryczny SunnyBoy 100W 1 10-5188 Napromiennik elektryczny SunnyBoy 150W 1 Kod produktu Ean 13 Nazwa 10-5152 Oprawa promiennika, kabel 5,0 m 1/2 Kod produktu Ean 13 Nazwa 10-5153 Oprawa promiennika z prze łą cznikiem, kabel 5,0 m 1/2 10-5155 Oprawa promiennika z prze łą cznikiem, kabel 2,5 m 1/2 10-5154 Oprawa promiennika, kabel 2,5 m 1/2 10-5178 Oprawa promiennika Economy, kabel 2,5 m 1/2 Kod produktu Ean 13 Nazwa

RkJQdWJsaXNoZXIy NzMzMTIw