Can Agri - Katalog 2021

| 225 HODOWLA ZWIERZ Ą T Hodowla trzody Hodowla zwierz ą t | Hodowla trzody | Pojenie i karmienie | AUTOMATY PASZOWE I DOKARMIACZE Karmid ł o ze zbiornikiem dla prosi ą t Maxi Hopper Pan • Automatyczne karmid ł o do ż ywienia nowo odsadzonych prosi ą t. • Wykorzystywane podczas pierwszych 7 - 10 dni po odsadzeniu. • Pomaga przyzwyczai ć do samodzielnego pobierania pasz sta ł ych. • Mo ż na w nim równie ż zadawa ć mleko, wod ę i pasze mieszane pó ł p ł ynne. • Wykorzystanie karmid ł a Maxi Hooper wymaga niewielkich nak ł adów pracy. • Jedno nape ł nienie zbiornika zasypowego wystarcza na ca ł y dzie ń . • Karmid ł o dzia ł a jak normalny automat do pasz sypkich. • Zwierz ę ta szybko akceptuj ą karmid ł o, które budzi ich ciekawo ść . • Mo ż e by ć wykorzystywane na wszystkich typach rusztów. • Jest ł atwe do utrzymania w czysto ś ci, nie posiada zakamarków, w których mog ł yby si ę gromadzi ć resztki pasz. • Do wykarmienia 20 - 30 zwierz ą t. • Pojemno ść miski 9 litrów. • Pojemno ść zbiornika 2 litry. • Wymiary 68 x 42,5 cm. • 10-komorowe. 10-1001-001 Nadstawka do karmid ł a ze zbiornikiem dla prosi ą t Maxi Hopper Pan 1 10-1021 Karmid ł o ze zbiornikiem dla prosi ą t Maxi Hopper Pan 1 Kod produktu Ean 13 Nazwa 10-1021-003 10-1021-001 Karmid ł o dla prosi ą t Maxi Hopper Pan niezmontowane Pokrywa do karmid ł a ze zbiornikiem dla prosi ą t Maxi Hopper Pan 1/10 1 Karmid ł o dla prosi ą t Maxi Pan • Na ruszta. • Dzielone na 10 stanowisk. • Ś rednica 42,5 cm. • Pojemno ść miski 9 l. • Wysoko ść 68 cm. 10-1021 10-1021-002 10-1022 Zbiornik na pasze do karmid ł a dla prosi ą t Maxi Pan Karmid ł o dla prosi ą t Maxi Pan 1/10 1/10 Kod produktu Ean 13 Nazwa

RkJQdWJsaXNoZXIy NzMzMTIw