Can Agri - Katalog 2021

272 | Hodowla zwierz ą t | Weterynaria | Akcesoria weterynaryjne | STRZYKAWKI I CZ ĘŚ CI ZAMIENNE Strzykawka HSW ECO-MATIC • Z ko ń cówk ą Luer Lock. • Strzykawka z tworzywa sztucznego o du ż ej wytrzyma ł o ś ci. • Posiada mocny cylinder, metalow ą obsad ę igie ł , bardzo odporn ą na zu ż ycie. • Mo ż liwo ść precyzyjnego i wielostopniowego ustawienia dawki. • Ergonomiczny kszta ł t pozwala na d ł ug ą prac ę bez uczucia zm ę czenia d ł oni. • W komplecie z rurk ą z tworzywa do automatycznego uzupe ł niania leku. Strzykawka HSW Uni-Matic • Z ko ń cówk ą Luer Lock. • Automatyczna, samo uzupe ł niaj ą ca. • Z mocowaniem na butelk ę lub z wyprowadzonym w ęż em. • T ł ok wykonany z wysokogatunkowego metalu. • Funkcjonalna i ergonomiczna budowa strzykawki. • System Pin-Lock daje mo ż liwo ść zmiany u ł o ż enia w ęż a. • Bardzo dok ł adne dozowanie z p ł ynn ą i precyzyjn ą regulacj ą dawki. • W komplecie z w ęż em. Strzykawka HSW ECO-MATIC, z adapterami • Z regulacj ą ilo ś ci wtryskowych, bardzo precyzyjne dawkowanie leków. • Wykonana z niezwykle trwa ł ych materia ł ów. • W zestawie z trzema rodzajami uniwersalnych adapterów do butelek o ka ż dym kszta ł cie i rozmiarze (od 10 ml do 500 ml i wiekszych). • Uniwersalne adaptery nie sa zgodne z przy ł aczeniami strzykawek HSW ECO MATIC 09-0139, 09-0136, 09-0027, 09-0029. • Ergonomiczny kszta ł t pozwala na d ł ug ą prac ę bez uczucia zm ę czenia d ł oni. • Wysoka precyzja, nawet przy najmniejszych dawkachtolerancja b ł edu wynosi mniej ni ż 1%. • Metalowa obsada igie ł o du ż ej odpornosci na zu ż ycie. • Budowa przy łą cza pozwala na ł atwy monta ż oraz szybka wymian ę butelki. • Wyj ą tkowo dobry stosunek ceny do jako ś ci i wydajno ś ci strzykawki. Ko ń cówki odpowietrzaj ą ce • Zestaw. • Bia ł y - 1 x Ø20 mm dla butelki 50 / 100 ml. • Niebieski - 1 x Ø30 mm dla butelki 250 / 500 ml. • Zielony - 1 x Ø33 mm dla butelki 500 ml i wi ę ksze. 09-0031 Strzykawka HSW ECO-MATIC, 5 ml, LL 1/25 09-0030 Strzykawka HSW ECO-MATIC, 2 ml, LL 1/25 Kod produktu Ean 13 Nazwa 09-0037 Ko ń cówki odpowietrzaj ą ce 1/50 Kod produktu Ean 13 Nazwa 09-0197 Strzykawka HSW ECO-MATIC, 1,0 ml, LL, z adapterami 1/25 09-0198 Strzykawka HSW ECO-MATIC, 2,0 ml, LL, z adapterami 1/25 09-0199 Strzykawka HSW ECO-MATIC, 5,0 ml, LL, z adapterami 1/25 09-0196 Strzykawka HSW ECO-MATIC, 0,3 ml, LL, z adapterami 1/25 Kod produktu Ean 13 Nazwa 09-0135 Strzykawka HSW Uni-Matic, 1 ml, LL 1/20 Kod produktu Ean 13 Nazwa

RkJQdWJsaXNoZXIy NzMzMTIw