Can Agri - Katalog 2021

| 287 HODOWLA ZWIERZ Ą T Weterynaria Hodowla zwierz ą t | Weterynaria | SPRZ Ę T WETERYNARYJNY Magnes ż waczowy Fortissimo • Magnesy neodymowe o bardzo wysokiej sile przyci ą gania. • Umiejscowienie magnesu na zewn ę trznej powierzchni zwi ę ksza efektywno ść w porównaniu z magnesami wewn ę trznymi. • Du ż a wolna przestrze ń we wn ę trzu pozwala na zbieranie si ę cia ł obcych. 09-2057 Magnes ż waczowy Fortissimo 1/10/180 Kod produktu Ean 13 Nazwa Aplikator do magnesów i bolusów, 53 cm • Umo ż liwia aplikacj ę magnesów ż waczowych oraz leków w dra ż etkach. • Wykonany ze stali nierdzewnej. • Zaokr ą glone kraw ę dzie. • D ł ugo ść ca ł kowita to ok. 53 cm, wymiary r ę kawa wprowadzaj ą cego: - ś rednica 36 mm - d ł ugo ść 11 cm. Magnes ż waczowy • Wymiary: 35 x 35 x 100 mm. • Skuteczna pro fi laktyka przed uszkodzeniem ż wacza przez cia ł a obce. • Magnes jest wielokrotnego u ż ytku - po uboju krowy mo ż na wyj ąć z jej ż wacza magnes i wykorzysta ć ponownie. • Magnes zapobiega urazom spowodowanym metalowymi cz ęś ciami, które dosta ł y si ę do przed ż o łą dków, jednak nie przyci ą ga cz ęś ci aluminiowych (np. zawleczek puszek). Magnes ż waczowy forte • Wymiary: 35 x 35 x 100 mm. • Bardzo mocny magnes. • Skuteczna pro fi laktyka przed uszkodzeniem ż wacza przez cia ł a obce. • Magnes jest wielokrotnego u ż ytku - po uboju krowy mo ż na wyj ąć z jej ż wacza magnes i wykorzysta ć ponownie. • Magnes zapobiega urazom spowodowanym metalowymi cz ęś ciami, które dosta ł y si ę do przed ż o łą dków, jednak nie przyci ą ga cz ęś ci aluminiowych (np. zawleczek puszek). 09-2048 Aplikator do magnesów i bolusów 53 cm 1/30 Kod produktu Ean 13 Nazwa 09-2028 Magnes ż waczowy 1/10/200 Kod produktu Ean 13 Nazwa 09-2043 Magnes ż waczowy forte 1/10/200 Kod produktu Ean 13 Nazwa

RkJQdWJsaXNoZXIy NzMzMTIw