Can Agri - Katalog 2021

| 29 HODOWLA ZWIERZ Ą T Hodowla byd ł a Hodowla zwierz ą t | Hodowla byd ł a | Poskramianie i kontrola | POSKROMY Pi ł a do usuwania rogów Tecnall • Do dekornizacji byd ł a doros ł ego. • Moc: 2400W. • Zasilanie sieciowe: 230V. • W zestawie z tarcz ą . Sztyft kaustyczny do dekornizacji Metoda chemiczna polega na smarowaniu zawi ą zków rogów ró ż nego rodzaju ma ś ciami zawieraj ą cymi substancje niszcz ą ce tkank ę rogow ą lub nak ł adaniu przylepca o podobnych w ł a ś ciwo ś ciach. W celu usuni ę cia rogów nale ż y po unieruchomieniu ciel ę cia wystrzyc sier ść wokó ł zawi ą zków rogów, nast ę pnie powierzchni ę lekko zwil ż y ć wod ą i dok ł adnie posmarowa ć skór ę na zawi ą zkach rogów oraz bezpo ś rednio wokó ł nich. Skóra wraz z zawi ą zkami rogów po up ł ywie oko ł o 30 dni zmartwieje i odpadnie. • Opakowanie wystarcza na przeprowadzenie zabiegu na 4-6 ciel ę tach. • Do dekornizacji ciel ą t od 1 do 4 tygodnia ż ycia. • Ka ż de opakowanie zawiera instrukcj ę . Kó ł ko przeciw samozdajaniu MULLER • Ł atwe do za ł o ż enia: poprzez regulacj ę ś rub ą w prosty sposób mo ż na zacisn ąć kó ł ko na przegrodzie nosowej zwierz ę cia. • Dost ę pne w trzech rozmiarach. Kó ł ko przeciw samozdajaniu • Ł atwe do za ł o ż enia: poprzez regulacj ę ś rub ą w prosty sposób mo ż na zacisn ąć kó ł ko na przegrodzie nosowej zwierz ę cia. • Dost ę pne w trzech rozmiarach. 01-3017 Pi ł a do usuwania rogów Tecnall, komplet 1 01-3017-001 Tarcza do pi ł y Tecnall 1 01-3012-002 Mocowanie tarczy do pi ł y Tecnall 1 Kod produktu Ean 13 Nazwa 01-2500 Kó ł ko przeciw samozdajaniu MULLER, ma ł e 1/6 01-2501 Kó ł ko przeciw samozdajaniu MULLER, ś rednie 1/6 01-2502 Kó ł ko przeciw samozdajaniu MULLER, du ż e 1/6 Kod produktu Ean 13 Nazwa 01-2520 01-2521 Kó ł ko przeciw samozdajaniu, ma ł e Kó ł ko przeciw samozdajaniu, du ż e 1/10 1/10 Kod produktu Ean 13 Nazwa 01-2503 Kó ł ko przeciw samozdajaniu, ś rednie 1/10 01-3007 Sztyft kaustyczny do dekornizacji 1/5 Kod produktu Ean 13 Nazwa 01-2520 01-2500 01-2521 01-2502 01-2503 01-2501

RkJQdWJsaXNoZXIy NzMzMTIw