Can Agri - Katalog 2021

| 303 ZWALCZANIE SZKODNIKÓW Deratyzacja Zwalczanie szkodników | Deratyzacja | PU Ł APKI Ratimor - pu ł apka klejowa na myszy i szczury • Gotowy produkt bez dodatku trucizny przeznaczony do zwalczania myszy i szczurów. • Mo ż na korzysta ć z niej wewn ą trz wielu ró ż nych pomieszcze ń np.: w piwnicach, kuchniach i wszelkiego rodzaju budynkach gospodarczych. • Szczególnie zalecana w miejscach, gdzie wyst ę puje ograniczona mo ż liwo ść zastosowania pu ł apek gryzoniobójczych. •Potwierdzona skuteczno ść w zwalczaniu myszy i szczurów. • Arkusz mo ż e by ś u ż yty wiele razy. • Du ż a powierzchnia klejowa pojedynczego arkusza - 28 x 14 cm. • Silny klej uniemo ż liwiaj ą cy si ę wydostanie z ł apanemu zwierz ę ciu. • Ł atwa i bezpieczna w u ż yciu. • Nie zawiera substancji toksycznych. 12-2016 Ratimor - pu ł apka klejowa na myszy i szczury, 2 arkusze, 280 x 140 mm 1/20 Kod produktu Ean 13 Nazwa Ratimor - pu ł apka klejowa na myszy i szczury z wabikiem • Najmocniejszy lep na szczury, myszy i gryzonie (bardzo silny klej). • Gotowy produkt nie zawieraj ą cy trucizny. • Do umieszczenia wewn ą trz pomieszcze ń , w piwnicach, przechowalniach rowerów, spi ż arniach, kuchniach i wszelkiego rodzaju budynkach gospodarczych, a szczególnie w miejscach, gdzie wyst ę puje ograniczona mo ż liwo ść zastosowania pu ł apek gryzoniobójczych oraz tam gdzie wyst ę puj ą ś lady aktywno ś ci gryzoni przy ś cianie obok otworów. • Nie wystawia ć produktu na deszcz i bezpo ś rednie dzia ł anie promieni s ł onecznych. • Stosowa ć tylko w miejscach niedost ę pnych dla dzieci i zwierz ą t domowych. • Potwierdzona skuteczno ść . • Du ż a powierzchnia klejowa - 26 x 19 cm. • Pozwala pozby ć si ę gryzoni z chronionego terenu. • Ł atwa w u ż yciu. 12-0307 Ratimor - pu ł apka klejowa na myszy i szczury z wabikiem, 265 x 195 mm 1/72 Kod produktu Ean 13 Nazwa Pu ł apka na myszy mouseStop, 2 szt. • Skuteczna i gotowa do u ż ytku pu ł apka na myszy wraz z przyn ę t ą . • Zu ż yt ą przyn ę t ę mo ż na wymieni ć w mgnieniu oka. • Wystarczy zdj ąć pokrywk ę zabezpieczaj ą c ą by przyn ę ta by ł a gotowa do u ż ycia. • Gwarantowana skuteczno ść poprzez odpowiednio dobran ą si łę zatrzaskiwania. • Zatrza ś ni ę cie nie jest bolesne dla dzieci i zwierz ą t domowych. 12-0238 Pu ł apka na myszy mouseStop, 2 szt. 1/16 Kod produktu Ean 13 Nazwa 12-0240 Przyn ę ta do pu ł apek, 6 szt. 1/20

RkJQdWJsaXNoZXIy NzMzMTIw