Can Agri - Katalog 2021

32 | Hodowla zwierz ą t | Hodowla byd ł a | Poskramianie i kontrola | POSKROMY Poskrom ”Anti-Kick” • Bardzo wytrzyma ł y. • Ocynkowany. • Pasuje do zwierz ą t o ró ż nych rozmiarach. • Dobrze dopasowany - skutecznie uniemo ż liwia kopni ę cie. • D ł u ż szy bok (dolna cz ęść ) oznaczona czarn ą ko ń cówk ą . • 3 spr ęż yny 9 mm i obrót 45° zapobiegaj ą przypadkowemu otwarciu. Poganiacz bateryjny Torero Classic • Por ę czny, wymiary: 10 x 8 x 3 cm. • Z bateri ą alkaliczn ą o 3x d ł u ż szej ż ywotno ś ci ni ż zwyk ł e baterie. • Obudowa odporna na wstrz ą sy. • Wyposa ż ony w sygna ł akustyczny. Poganiacz bateryjny Torero 2000 Pro fi • Por ę czny, wymiary: 13 x 8 x 3 cm. • Sanowi skuteczn ą pomoc dla rolników, hodowców, lekarzy weterynarii, handlarzy byd ł em, a tak ż e w rze ź niach. • Z bateri ą alkaliczn ą o 3x d ł u ż szej ż ywotno ś ci ni ż zwyk ł e baterie. • Wysokie nat ęż enie pr ą du. • Wykonany z materia ł ów odpornych na wstrz ą sy, przez co jest bardzo wytrzyma ł y. • Wyposa ż ony w sygna ł akustyczny. • Automatyczny wy łą cznik po 2 sekundach. 01-2702 Poganiacz bateryjny Torero Classic 1/10 Kod produktu Ean 13 Nazwa 01-2701 Poganiacz bateryjny Torero 2000 Pro fi 1 Kod produktu Ean 13 Nazwa 01-2693 Poskrom „Anti-Kick” 1/10 01-2656-001 Nasadka do poskromu pojedyncza 1/10 01-2656-002 Spr ęż yna do poskromu pojedyncza 6 mm 1/10 01-2656-003 Spr ęż yna do poskromu pojedyncza 9 mm, mod. 01-2693 1/10 Kod produktu Ean 13 Nazwa 01-2693 01-2656-001 01-2656-002 01-2656-003

RkJQdWJsaXNoZXIy NzMzMTIw