Can Agri - Katalog 2021

328 | Zwalczanie szkodników | Dezynfekcja | PREPARATY CHEMICZNE Agrisol Barsan - preparat do dezynfekcji • Bardzo skuteczny, pienny i skoncentrowany p ł yn wobec bakterii, grzybów i ple ś ni. • Substancja czynna: czwartorz ę dowe zwi ą zki amoniowe. • Zastosowanie: do dezynfekcji na matach dezynfekcyjnych, powierzchni kontaktuj ą cych si ę z ż ywno ś ci ą przy pomocy aparatu pianowego, powierzchni produkcyjnych i powierzchni budek dla ciel ą t przy u ż yciu lancy do pianowania. • Sposób u ż ycia: przygotowa ć roztwór o st ęż eniu 1% (100 ml w 10 l wody) w optymalnej temperaturze wody +20°C (lub korzystnie w wodzie o temperaturze wy ż szej). Roztwór roboczy przygotowa ć bezpo ś rednio przed u ż yciem. Przy pomocy aparatu pianowego lub u ż ywaj ą c lancy do pianowania pokry ć dezynfekowane powierzchnie pian ą i pozostawi ć co najmniej na 15 minut. Dezynfekowane powierzchnie dok ł adnie sp ł uka ć wod ą przeznaczon ą do spo ż ycia. 01-5488 P ł yn do dezynfekcji powierzchni i r ą k Ex-Bacteria • Preparat do dezynfekcji powierzchni maj ą cych jak i niemaj ą cych kontaktu z ż ywno ś ci ą . • Preparat do higienicznej dezynfekcji skóry r ą k. • Dzia ł a wirusobójczo, bakteriobójczo jak i grzybobójczo. • Dezynfekuje. • Bardzo skuteczny w dzia ł aniu. • Polecany w walce z koronawirusem (COVID-19), afryka ń skim pomorem ś wi ń (ASF) czy ptasi ą gryp ą (H5N8). 01-6013-001 Ex - bacteria p ł yn 500 ml - spray 1/14 Kod produktu Ean 13 Nazwa 01-5488 Agrisol Barsan 76 - preparat do dezynfekcji obuwia, 0,9 kg 1/10/240 01-5489 Agrisol Barsan 76 - preparat do dezynfekcji obuwia, 5 kg 1/90 Kod produktu Ean 13 Nazwa Ż el do dezynfekcji r ą k Ex-Bacteria • Preparat do dezynfekcji r ą k o dzia ł aniu bakteriobójczym. • Dezynfekuje, nawil ż a i oczyszcza. • Skuteczne dzia ł anie wobec bakterii: pa ł eczka ropy b łę kitnej, gronkowiec z ł ocisty, bakterie ka ł owe (np. Escherichia coli). • Szczególnie polecany w walce z afryka ń skim pomorem ś wi ń (ASF), ptasi ą gryp ą (H5N8) oraz koronawirusem (COVID-19). 01-6013 01-6012 Ex-Bacteria ż el 50 ml 1/10 01-6013 Ex-Bacteria ż el 500 ml 1/8 01-6014 Ex-Bacteria ż el 4,5 kg 1 Kod produktu Ean 13 Nazwa

RkJQdWJsaXNoZXIy NzMzMTIw