Can Agri - Katalog 2021

356 | Wyposa ż enie farmy | ARTYKU Ł Y TECHNICZNE Dozownik do worków BigBag • Ł atwe i kontrolowane opró ż nianie worków za pomoc ą zamykanego wodzika. • Nadaje si ę do wszystkich rodzajów swobodnie sp ł ywaj ą cych materia ł ów, takich jak nasiona, nawozy, pasza itp. • Mo ż na zastosowa ć do pustych lub ju ż nape ł nionych worków w sekund ę - zintegrowane ostrza po obróceniu wycinaj ą otwór w worku. • Bardzo solidne wykonanie. • Wielokrotnego u ż ytku. 10-2099 Dozownik do worków BigBag 1 Kod produktu Ean 13 Nazwa M ł ynek do zbo ż a • Zasilanie 230 V. • Dla ka ż dego rodzaju zbo ż a. • Z py ł oszczelnym pojemnikiem pojemno ś ci ok. 18 litrów. • Z uchwytem. • Z automatycznie zamykan ą pokryw ą jak tylko pojemnik zostaje usuni ę ty. • Ustawiony na 3 stabilnych nogach. • Dostarczany z 4 rodzajami sit o ś rednicy Ø: 2,5 mm, 4 mm, 6 mm i 8 mm. • Nó ż z ostrzami. 10-5073 10-5074 10-5073 M ł ynek do zbo ż a, 580 W 1 10-5074 M ł ynek do zbo ż a, 750 W 1 Kod produktu Ean 13 Nazwa 10-5073-001 Zapasowe wiadro, 18 l 1 10-5073-001

RkJQdWJsaXNoZXIy NzMzMTIw