Can Agri - Katalog 2021

390 | Wyposa ż enie farmy | R Ę KAWICZKI R ę kawice Worker • Wykonane z wyj ą tkowo mocnej i mi ę kkiej skóry, podwójnie szyte, co zapewnia wi ę ksz ą wytrzyma ł o ść . • Pokryte bawe ł n ą (jako ść A), z zielonym wierzchem i gumowanymi mankietami. • Podwójnie szyte. • Ró ż ne kolory szwów w zale ż no ś ci od rozmiaru. • Zgodne z norm ą EN 388. 10-7541 R ę kawice Worker, 8 1/6/60 10-7542 R ę kawice Worker, 9 1/6/60 10-7543 R ę kawice Worker, 10 1/6/60 10-7544 R ę kawice Worker, 11 1/6/60 10-7597 R ę kawice Worker, 7 1/6/60 10-7598 R ę kawice Worker, 12 1/6/60 10-7724 R ę kawice Worker, 13 1/6/60 Kod produktu Ean 13 Nazwa R ę kawice skórzane Yelltor • Wykonane ze skóry. • Du ż e obszerne, pr ąż kowane. • Profesjonalna jako ść . • Ró ż ne kolory szwów w zale ż no ś ci od rozmiaru. • Cat II/EN 388. 10-7545 10-7668 Ean 13 10-7545 R ę kawice skórzane Yelltor, 11 1/6/60 10-7668 R ę kawice skórzane Yelltor, 10 1/10/60 Kod produktu Nazwa R ę kawice Worker II • Komfort i twa ł o ść . • G ł adkie i mi ę kkie r ę kawice wykonane z odpornej na ś cieranie skóry ciel ę cej. • Bezpieczne dla alegików, nie zawieraj ą chromu. • Podszewka d ł oni wykonana z bawe ł ny. • Podwójne szwy. • Przed ł u ż ony mankiet z gumk ą ochroni nadgarstek. • Zastosowanie: uniwersalne, rolnictwo, praca z ostrymi kraw ę dziami, transport. 10-9153 R ę kawice Worker II, 8 1/6/60 10-9154 R ę kawice Worker II, 9 1/6/60 10-9155 R ę kawice Worker II, 10 1/6/60 10-9156 R ę kawice Worker II, 11 1/6/60 10-9157 R ę kawice Worker II, 12 1/6/60 Kod produktu Ean 13 Nazwa

RkJQdWJsaXNoZXIy NzMzMTIw