Can Agri - Katalog 2021

396 | Wyposa ż enie farmy | R Ę KAWICZKI R ę kawice Polartex • Wodoodporne r ę kawice z oddychaj ą c ą warstw ą membranow ą . • Wykonane z elastycznej, mi ę kkiej koziej skóry nappa. • Ciep ł a podszewka 40 g Thinsulate sprawdza si ę w ujemnych temperaturach. • Ty ł d ł oni wykonany z elastycznego spandexu. • Krótki elastyczny mankiet, dzi ę ki któremu r ę ka mo ż e porusza ć si ę swobodnie, a zanieczyszczenia nie wpadaj ą do ś rodka r ę kawicy. 10-7744 R ę kawice zimowe Polartex, 8 1/6/60 10-7745 R ę kawice zimowe Polartex, 9 1/6/60 10-7746 R ę kawice zimowe Polartex, 10 1/6/60 10-7747 R ę kawice zimowe Polartex, 11 1/6/60 10-7748 R ę kawice zimowe Polartex, 12 1/6/60 Kod produktu Ean 13 Nazwa R ę kawice PowerGrab Thermo W • Dwuwarstwowe dziane r ę kawiczki z doskona łą izolacj ą ciepln ą . • Ochron ę przed zimnem zapewnia mi ł a, akrylowa podszewka. • Zewn ę trzna cz ęść wykonana z czarnego poliestru. • Cieplejsze ni ż r ę kawice PowerGrab Thermo,ale pokryte podobn ą pow ł ok ą lateksow ą wysokiej jako ś ci. • Dla wi ę kszej ochrony w pe ł ni powlekane na powierzchni kciuka. • Wierzch palców i d ł oni niepowlekany. • Cz ęść spodnia r ę kawicy wykonana z „MicroFinish”, dzi ę ki czemu r ę kawice maj ą wyj ą tkowo pewny chwyt. • Uprane, co zapobiega wyst ę powaniu reakcji alergicznej na lateks. • Zastosowanie: praca na zewn ą trz w zimnych warunkach, gdy wymagana jest czu ł o ść na dotyk. 10-7601 R ę kawice PowerGrab Thermo W rozmiar 8 1/6/72 10-7602 R ę kawice PowerGrab Thermo W rozmiar 9 1/6/72 10-7603 R ę kawice PowerGrab Thermo W rozmiar 10 1/6/72 10-7604 R ę kawice PowerGrab Thermo W rozmiar 11 1/6/72 Kod produktu Ean 13 Nazwa R ę kawice IceGrip • Neonowa tkanina na tylnej cz ęś ci d ł oni. • Akrylowa podszewka. • Ty ł niepowlekany. • Powleczone elastyczn ą piank ą lateksow ą . • Wn ę trze d ł oni pokryte kropkami zapewnia doskona łą przyczepno ść do powierzchni suchych i mokrych. 10-7730 R ę kawice zimowe IceGrip, 7 1/6/60 10-7731 R ę kawice zimowe IceGrip, 8 1/6/60 10-7732 R ę kawice zimowe IceGrip, 9 1/6/60 10-7733 R ę kawice zimowe IceGrip, 10 1/6/60 Kod produktu Ean 13 Nazwa

RkJQdWJsaXNoZXIy NzMzMTIw