Can Agri - Katalog 2021

| 397 Wyposa ż enie farmy | R Ę KAWICZKI R ę kawice PowerGrab Thermo PowerGrab Thermo • G ę sto dziane, wykonane z poliestru i bawe ł ny • Dodatkow ą ochron ę przed zimnem zapewnia akrylowa podszewka i dok ł adnie przylegaj ą cy, akrylowy mankiet • Zanurzone w lateksie, wierzch palców i d ł oni niepowlekany • Dla wi ę kszej ochrony w pe ł ni powlekane na powierzchni kciuka • Cz ęść spodnia r ę kawicy wykonana z „MicroFinish”,dzi ę ki czemu r ę kawice maj ą wyj ą tkowo pewny chwyt • Uprane, co zapobiega wyst ę powaniu reakcji alergicznejna lateks • Przetestowane EN 388 i EN 511. 10-7523 R ę kawice PowerGrab Thermo, 7, ż ó ł te 1/6/72 10-7524 R ę kawice PowerGrab Thermo, 8, ż ó ł te 1/6/72 10-7525 R ę kawice PowerGrab Thermo, 9, ż ó ł te 1/6/72 10-7526 R ę kawice PowerGrab Thermo, 10, ż ó ł te 1/6/72 10-7527 R ę kawice PowerGrab Thermo, 11, ż ó ł te 1/6/72 10-7735 R ę kawice PowerGrab Thermo, 7, pomara ń czowe 1/6/72 10-7736 R ę kawice PowerGrab Thermo, 8, pomara ń czowe 1/6/72 10-7737 R ę kawice PowerGrab Thermo, 9, pomara ń czowe 1/6/72 10-7738 R ę kawice PowerGrab Thermo, 10, pomara ń czowe 1/6/72 10-7739 R ę kawice PowerGrab Thermo, 11, pomara ń czowe 1/6/72 Kod produktu Ean 13 Nazwa R ę kawice ThermoDry • G ę sta dzianina z w ł ókniny poliestrowej oraz bawe ł ny. • Dodatkowo ocieplane od ś rodka w ł osiem akrylowym. • Podwójna warstwa ochronna,dzi ę ki czemu r ę kawice s ą du ż o bardziej odpornena ś cieranie ni ż tradycyjne r ę kawice. • Wodoodporne. • Druga warstwa ochronna wykonana z piankilateksowej, dzi ę ki czemu r ę kawice charakteryzuj ą si ę wysok ą przyczepno ś ci ą . • Zastosowanie: ogrodnictwo, ch ł odnictwo, praca na zewn ą trz. 10-7768 R ę kawice zimowe ThermoDry, 8 1/6/72 10-7769 R ę kawice zimowe ThermoDry, 9 1/6/72 10-7770 R ę kawice zimowe ThermoDry, 10 1/6/72 10-7771 R ę kawice zimowe ThermoDry, 11 1/6/72 Kod produktu Ean 13 Nazwa WYPOSA Ż ENIE FARMY R ę kawiczki

RkJQdWJsaXNoZXIy NzMzMTIw